Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft. ~~~ Ludwig Anzengruber

Ajouter un commentaire

Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft. Ludwig Anzengruber

Laisser une réponse