Georges Bernanos

Ajouter un commentaire

Een echte bedreiging voor een maatschappij vormen niet zij die ze uitbuit of tiranniseert, maar zij die ze in de modder trapt.
Georges Bernanos citaat

Laisser une réponse