Georges Bernanos

Een echte bedreiging voor een maatschappij vormen niet zij die ze uitbuit of tiranniseert, maar zij die ze in de modder trapt.
Georges Bernanos citaat