H.J. Jordan

Ajouter un commentaire

Het leven bestendigt zich door de nimmer onderbroken verandering.
H.J. Jordan citaat

Laisser une réponse