Mark Van Doren – wit

“Wit is the only wall between us and the dark.” ~Mark Van Doren