P. de Prins

Een gehuwd man kan zich niet veroorloven een rebel te blijven, of beter: een rebel doet er beter aan niet te trouwen.
P. de Prins citaat