Benjamin Constant

Ajouter un commentaire

In bewondering zit iets edels, dat zich bijna evenzeer hecht aan hem, die haar kan ondervinden als aan hem, die er het voorwerp van is.
Benjamin Constant citaat

Laisser une réponse