Benjamin Constant

In bewondering zit iets edels, dat zich bijna evenzeer hecht aan hem, die haar kan ondervinden als aan hem, die er het voorwerp van is.
Benjamin Constant citaat